KONDROSARKOM

Doktor Mehmet Subaşı

Sıklıkla 40-60 yaş arası görülür.erkeklerde kadınlara oranla iki kat sık görülür.İki formu vardır,primer olan formu, ağrı ve artan şişlikle başvuruken, sekonder olan formu zaten var olan iyi huylu bir kemik tümörünün kondrosarkoma dönüşmüş halidir.

Radyolojik görünümü sıklıkla tanı koydurucudur.uyluk kaval ve leğen kemiğinde sık görülür.,röntgen tomografi ve mrdan faydalanılarak tanı konur.tedavisinde kemoterapi ya da radyoterapiye çok dirençli bir tümör olduğundan geniş cerrahi girişimler kullanılır. Bazen ekstremite koruyucu cerrahi yapılamıyorsa ampütasyon dahi tercih edilebilir.

EWİNG SARKOM

Doktor Mehmet Subaşı

Kemiğin 4. Sıklıkta rastalana primer tümörüdür,ancak...

KONDROSARKOM

Doktor Mehmet Subaşı

Sıklıkla 40-60 yaş arası görülür.erkeklerde kadınlara ora...

OSTEOSARKOM

Doktor Mehmet Subaşı

Kötü huylu kemik hücreleri tarafından kemik yapımını artı...

HEMANJİOM

Doktor Mehmet Subaşı

Toplumun yaklaşık % 10unda semptom vermeden omurga kemiklerinde yerleşmi...

DEV HÜCRELİ TÜMÖR

Doktor Mehmet Subaşı

Sıklıkla 20-40 yaş arasında görülür, kadınlarda ise daha ...

ANEVRİZMAL KEMİK KİSTİ

Doktor Mehmet Subaşı

Kemiğin lokal , yıkıcı özellikte, içi kanla dolu reaktif lez...

FİBRÖZ DİSPLAZİ

Doktor Mehmet Subaşı

Kemik iliği içindeki fibröz doku çoğalması ile karakt...

ENKONDROM

Doktor Mehmet Subaşı

Hyalin kıkırdağın iyi huylu lezyonlarıdır.sıklıkla el kemiklerinde g&oum...

OSTEOKONDROM

Doktor Mehmet Subaşı

 Sık görülen iyi huylu kemik tümörlerinde...

OSTEOBLASTOM

Doktor Mehmet Subaşı

Tüm iyi huylu kemik lezyonlarının % 3 ünü oluşturur. 10 -...