YAYINLAR

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLAR

Yaldiz M, Subasi M, Uzunlar K. Benign Fibrous Histiocytoma of Bone ( a case report ), Dicle Tıp Dergisi”, 28, 133-138, (2001)

Kesemenli C, Subasi M, Necmioglu S, Tuzuner T. Intramedullar Kuncher Civisinin Proksimale Migrasyonu. Dicle Tip Dergisi. 29:1-2, 2002

Arslan H, Subasi M, Kapukaya A, Uzunlar K. Gluteus Maksimus Kasi Icinde Epiteloid Hemanjioendotelioma. Artroplasti Artroskopik Cerrahi, 13,270-272,(2002)

Atlıhan, D. Karalezli, K. Karakoç, Y,Subaşı, M. Aşık, Y. Yıldırım, H.“The Place Of Allografts in Spinal Surgery”, The Journal of Turkish Spinal Surgery, 6,106-108, (1995)

Aksoy, O.G. Subaşı, M. Karalezli, K. Yıldırım, H, “Gögüs Duvarına Yerleşen Enkondromlar”, Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi, 6, 57-60, (1996).

Subaşı, M. Atlıhan, D. Ateş, Y. Dindar, N. Aksoy, G, Yıldırım, H. Çocuklarda Septik Artrit. Acta Orthop. Traumatol Turc. 30 , 273-277,(1996).

Atlıhan, D. Subaşı, M. Dindar, N. Katırcı, T. Yıldırım, H, “Ayak Bileği Kırıklarının Tedavisi” Hacettepe Ortopedi Dergisi, 7, 159 –165, (1997)

Subaşı, M. Katırcı, T. Ateş, Y. Atlıhan, Y. Yıldırım, H. Legg-Calve Perthes Hastalığında Proksimal Femoral Varus Osteotomisi Sonuçları. Acta Orthop. Traumatol Turc. 31,10-14, (1997)

Subaşı, M. Karalezli, K. Ateş, Y. Aşık, Y. Aksoy, O.G. Yıldırım, H. Suprakondiler Humerus Kırıklarında Posterior İnsizyon ile Tedavi Sonuçlarımız. Artroplasti Artroskopik Cerrahi. 8, 62-66, (1997)

Kapukaya, A. Subaşı, M. Yıldırım, Y. Kandiya, E, “Tibia Psödoartrozlarının Eksternal Fiksatörle Tedavisi”, Hacettepe Ortopedi Dergisi, 8, 13-18, (1998)

Atlıhan, D. Subaşı, M. Serkan, S. Yıldırım, H, “Kubitus Varus Deformitesinde “ French Osteomisi”, Hacettepe Ortopedi Dergisi 8, 136-140, (1998)

Subaşı, M. Aksoy, O.G. Karalezli, K. Telli, I. Yıldırım, H. Total Diz Protezi Uygulamalarımız. Hacettepe Ortopedi Dergisi, 8, 22 – 25, (1998)

Subaşı, M. Ateş, Y. Atlıhan, D. Aşık, Y. Kapukaya, A. Yıldırım, H. Geç tanı Konulan Doğuştan Kalça Çıkıklı Hastalarda Yapılan Cerrahi Girişim Sonuçları. Acta Orthop. Traumatol Turc., 32, 25-31,(1998)

Subaşı, M. Kapukaya, A. Kesemenli, C. Necmioğlu, S. Kırkgöz, T. Scafoid Nonunionlarının Kemik Grefti ve Herbert Vidası ile Tedavisi. Hacettepe Ortopedi Dergisi, 8,141-144, (1998)

Kapukaya, A. Subaşı, M. Kesemenli, C. Yıldırım K. Necmioğlu, S, “Doğuştan Çarpık Ayağın Tedavisinde Komplet Subtalar Gevşetme (Her olguda talokalkaneal interosseöz ligament kesilmelimidir?)”, Hacettepe Ortopedi Dergisi, 9, 57-61, (1999)

Kapukaya, A. Subaşı, M. Yıldırım, K. Uluç, D, “Pelvis Kırıklarının Acil Tedavi ve Eksternal Fiksatör Uygularımız”, Artroplasti Artroskopik Cerrahi, 10,49-54, (1999)

Kapukaya, A. Subaşı, M. Kesemenli, C. Necmioğlu, S. Tüzüner, T, “Femur Distal Bölge Kırıklarının Kilitli İntramedüller Çivi İle Tedavisi”, Hacettepe Ortopedi Dergisi, 9, 19-22, (1999)

Atlıhan, D. İltar, S. Subaşı, M. Katırcı, T, “Humerus Cisim Kırıklarında Tedavi”, Tıp ve Sağlık Dergisi, 3 , 34-42, (1999)

Subaşı, M. Kesemenli, C. Kapukaya, A. Tüzüner, T. Necmioğlu, S. Kırkgöz, T, “Segmenter Femur Kırıklarının İntramedüller Çivi ile Tedavisi”, Artroplasti Artroskopik Cerrahi, 11,32-37, (2000).

Kapukaya, A. Subaşı, M. Necmioğlu, S. Kırkgöz, T, “Gelişimsel Kalça Çıkığının Cerrahi Tedavisinde Salter Pelvik Osteotomisinin Sonuçları”, Artroplasti Artroskopik Cerrahi, 11,156-161,(2000)

Kesemenli, C. Subaşı, M. Kapukaya, A. Necmioğlu, S. Kırkgöz, T, “Çocuk Kapalı Femur Diafiz Kırıklarında Ekstarnel Fiksatör ve Pelvipedal Alçı Tedavisi Sonuçlarının Karşılaştırılması” ,Acta Orthop. Traumatol Turc., 34,40-44, (2000)

Subaşı, M. Kapukaya, A. Kesemenli, C. Kırkgöz, T. Pesplanovalgus Deformitesinin Tedavisinde Mosca Yöntemi .Tıp ve Sağlık, 4, 44-49, (2000)

Arslan, H. Subaşı, M. Kesemenli, C. Necmioğlu, S, “Deplase Eklem İçi Kalkaneus Kırıklarında Konservatif Tedavi Sonuçları” Acta Orthop. Traumatol Turc. 35, 405-410, (2001).

Arslan, H. Subaşı, M. Kesemenli, C. C. Necmioğlu, S. Ersuz, H. “Büyük Çocuklarda Gelişimsel Kalça Çıkığının Tek Aşamalı Tedavisinde Varizasyon Osteotomisinin Gerekliliği” Hacettepe Ortopedi Dergisi 11, 84-88, (2001)

Arslan, H. Subaşı, M. Kesemenli, C. C. Necmioğlu, S. Ersuz, H. “Büyük Çocuklarda Gelişimsel Kalça Çıkığının Tek Aşamalı Tedavisinde Varizasyon Osteotomisinin Gerekliliği” Hacettepe Ortopedi Dergisi 11, 84-88, (2001)

Arslan H, Gunduz S, Subasi M, Kesemenli C, Necmioglu S. Tortikolliste Yuz Asimatrisinin Degerlendirilmesinde Frontal Sefolometrik Analiz ve 6 Yas Uzerinde Bipolar Gevsetmenin Sonuclari Artroplasti Artroskopik Cerrahi, 13,221-226,(2002)

Subaşı, M. Kesemenli, C. Arslan, H. Çakır, Ö. Kapukaya, A. Tibia Kırıklarının İntramedüller Çivi ile Tedavisi ve Bir Amputasyon Olgusu. Artroplasti Artroskopik Cerrahi. 13 (4) 2002.

Subaşı, M. Kesemenli, C. Arslan, H. Çakır, Ö. Kapukaya, A. Tibia Kırıklarının İntramedüller Çivi ile Tedavisi ve Bir Amputasyon Olgusu. Artroplasti Artroskopik Cerrahi. 13 (4) 2002.

Şit D, Altıntaş A, Kadiroğlu AK, Kayabaşı H, Subaşı M, Işıkdoğan A, Ayyıldız OM. Heparin Induced Thrombocytopenia – Thrombosis Due to Low Molecular Weight Heparin in Orthopedic Patients. 16: 121- 127, 2006.

Arslan H, Subasi M, Kapukaya A. Cocuk Kiriklarinin Genel Ozellikleri. Turkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler. 2: 62-66, 2006.

Subasi M, Arslan H, Kapukaya A. Cocuk Kiriklarinin Komplikasyonlari. Turkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler. 2: 98-104, 2006.

Subasi M, Arslan H, Uludag A, Sargin S. Cocuklarda karpal kemik kiriklari. Dicle Tip Dergisi 33: 189-191, 2006.

M.Subaşı, O.Cebesoy, M.Işık, A.Gerçekcioğlu, "Çocukluk Çağı Pelvis Kırıkları", TOTBİD dergisi , 116-120 pp., 2008

M.Subaşı, O.Cebesoy, M.Işık, A.Gerçekçioğlu, "Geriatrik hastalarda ayak bileği kırıklarına genel yaklaşım", Türkiye Klinikleri (ISI) , 27-31 pp., 2008

M.Subaşı, O.Cebesoy, M.Işık, A.Gerçekçioğlu, "Geriatrik hastalarda ayak bileği kırıklarına genel yaklaşım", Türkiye Klinikleri (ISI) , 27-31 pp., 2008

M.Işık, M.Subaşı, "Pelvis kırıklarında acil müdahale ve komplikasyonların önlenmesi", TOTBİD Dergisi , 96-100 pp., 2012

A- ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLAR

Arslan H, Kapukaya A, Kesemenli C, Subasi M, Yılmaz F. Inguinal Castleman’s Disease; A Case Report. Case Rep Clin Pract Rev.,4 (1) 2003.

Kapukaya A, Subaşı M, Necmioğlu S, Arslan H, Yıldırım K. Treatment of Closed Femoral Diaphyseal Fractures with External Fixators in Children. Arch Orthop Trauma Surg. 117(6-7):387-9, 1998.

Kapukaya, A. Subasi, M. Kandiya, E. Özateş, M. Yılmaz F, Limb Reconsruction With Callus Distraction Method After Bone Tumor Resection. Archives of Orthopaedic and Traumatic Surgery, 120,215-218,2000.

Kesemenli C, Subasi M, Kirkgoz T, Arslan H, Necmioglu S. The middle period outcomes of partial patellectomy for treatment of communited patelle fractures. Ulusal Travma Derg. 7:117-21, 2001.

Kesemenli, C. Subaşı, M. Arslan, H. Kırkgöz, T. Necmioğlu, S, Treatment of intertrochanteric fractures in elderly patients with Leinbach type endoprostheses Ulusal Travma Dergisi 7,254 - 257, (2001)

Subaşı, M. Kapukaya A, Kesemenli, C. Çoban V. Rarely seen fractures. Ulusal Travma Dergisi 7, 282 - 284, (2001)

Subasi, M. Kesemenli, C,Kapukaya, . Necmioglu, S. Treatment Of Intertrochanterik fractures By External Fixation. Acta Orthopaedica Belgica, 67(5):468-74, 2001.

Subasi, M. Kapukaya, A. Kesemenli, C. Balci, T. A. Buyukbayram H. Ozates M, Effect of Chemotherapeutic agents on distraction osteogenesis An experimental investigation rabbits. Archives of Orthopaedic and Traumatic Surgery, 121, 417-421,2001.

Subasi, M. Kapukaya, A. Kesemenli C. Kaya H. Sarı İ, Effect of Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor on Treatment of Acute Osteomiyelitis.( An expermantel investigation in rats) Archives of Orthopaedic and Traumatic Surgery, 121,215-218,2001.

Subasi M, Çakır Ö, Kesemenli C, Arslan H, Necmioğlu S, Eren N. Popliteal Artery Injuries Associated with Fracrures and Dislocations About the Knee. Acta Orthop Belg. 67(3), 259-266,2001.

Kesemenli C, Subasi M, Kırkgöz T, Kapukaya A, Arslan H. Treatment of Traumatic Bone Defect by Bone Transport. Acta Orthop Belg. 67(4), 380-386, 2001.

Arslan H, Necmioglu S, Kesemenli C, Subasi M, Ersuz H. The treatment outcomes of children with Gustilo-Anderson grade II and grade III open fractures of the long bone. Ulusal Travma Derg. 8:86-9, 2002.

Tüzüner T, Subaşı M, Kapukaya A, Necmioğlu S. Treatment of femoral shaft fractures with interlocking intramedullary nailing. Acta Orthop Traum Turc. 36: 211-219, 2002.

Kesemenli C, Subaşı M, Arslan H, Necmioğlu S, Kapukaya A. Treatment of humeral diaphyseal nonunions by interlocked nailing and autologous bone grafting. Acta Orthop Belg . 68(5):471-5, 2002.

Kesemenli C, Subaşı M, Necmioğlu S, Kapukaya A. Treatment of multifragmantary of the femur by indirect reduction (biological) and plate fixation. Injury. 33(8):691-9 2002.

Arslan H, Subaşı M, Kesemenli C, Ersuz H. Occurence and Treatment of Nonunion in Long Bone Fractures in Children. Arch Orthop Trauma Surg. 122, 494-498, 2002.

Arslan H, Subaşı M, Kesemenli C, Kapukaya A, Necmioğlu S, Kayıkçı C. Problem Fractures Associated with Gunshot Wounds in Children. Injury. 33, 743-749, 2002.

Arslan H, Gündüz S, Subaşı M, Kesemenli C, Necmioğlu S. Frontal cephalometric analysis in the avaluation of facial asymmetry in torticollis, and outcomes of bipolar release in patients over 6 years of age. Arch Orthop Trauma Surg. 122, 489-493, 2002.

Subasi, M. Kesemenli, C. Necmioglu, S. Kapukaya, A. Demirtas, M, Supracondylar process of the humers. Acta Orthopaedica Belgica, 68(1):72-5 2002.

Ayyildiz O, Subasi M, Isikdogan A, Celik M. Heparin induced throbositopenia-thrombosis in orthopaedic patients. European Journal of Orthopaedic Surgery And Traumatology. 13: 258-259, 2003.

Subasi M, Kapukaya A, Büyükbayram H, Bukte Y. Giant-cell reparative granuloma of the tibia. Acta Orthopaedica Belgica 69(4):363-7, 2003.

Kesemenli C, Subaşı M, Arslan H, Necmioğlu S, Kapukaya A. Comparison between the results of intramedullary nailing and compression plate fixation in the treatment of humerus fractures. Acta Orthop Traum Turc. 37: 120-125, 2003.

Arslan H, Kapukaya A, Kesemneli C, Necmioğlu S, Subasi M, Çoban V. The floating knee in adults: twenty-four cases of ipsilateral fractures of the femur and the tibia. Acta Orthop Traum Turc. 37: 107-112, 2003.

Kesemenli CC, Kapukaya A, Subasi M, Necmioğlu S, Kapukaya A, Arslan H, Özbağ D, Çelik Y. Anthropometric Studdy of Patients Treated for Clubfoot. J Pediatr Orthop, 23(4):498-502, 2003.

Kesemenli C.C, Subasi M, Kaya H, Sert C, Büyükbayram H, Arslan H, Necmioğlu S. The Effects of electromagnetic Fields on Distraction Osteogenesis. Yonsei Medical Journal. 44 (3),385-391, 2003.

Arslan H, Subaşı M, Kesemenli C, Kapukaya A, Necmioğlu S. Distraction Osteotomy for Malunion of the Distal End of the Radius with Radial Shortening. Acta Orthopaedica Belgica. 69(1), 23-28, 2003.

Arslan H, Ketani A, Gezici A, Kapukaya A, Necmioğlu S, Kesemenli C, Subaşı M. The Effects of Osteoporosis on Distraction Osteogenesis: An Experimental Study in an Overiectmised Rabbit Model. Acta Orthopaedica Belgica. 69(1), 67-73, 2003.

Arslan H , Kapukaya A, Kesemenli C, Subasi M, Kayıkçı C. Floating knee in children. J Pediatr Orthop. Vol. 23(4) 458-463, 2003.

Necmioglu S, Subasi M, Kayici C, Young D. Lower limb landmine injuries. Prosthet Orthot Int. 281:37-43, 2004.

Kesemenli C, Kapukaya A, Subasi M, Arslan H, Necmioglu S. Early prophylactic autogenous bone grafting in type III open tibial fractures. Acta Orthop Belg. 70:327-31, 2004.

Kesemenli CC, Subasi M, Arslan H, Tüzüner T, Necmioğlu S, Kapukaya A. Is External Fixation in Pediatric Femoral Fractures a risk Factor for Refracture. J. Pediatr Orthop, 24(1):17-20 (2004).

Subasi M, Ay S. Transection of the ulnar nevre as a complication of two-portal endoscopic carpal tunnel release. IMAJ 6:443-4, 2004.

Subasi M, Arslan H, Necmioğlu S, Önen A, Özen Ş, Kaya M. Long-term outcomes of conservatively treated paediatrik pelvic fractures. Injury.35:771-81, 2004.

Subasi M, Kapukaya A, Bukte Y, Gurkan F. Tuberculosis of the metacarpal and Phalanx bones in the hand. Annals of Plastic Surgery. 53:469-72,2004

Necmioglu S, Aksar I, Lok V, Subasi M. Use of the vastus lateralis muscle flap with a grooving procedure in the surgical treatment of chronic osteomyelitis of the femur. Ann Plast Surg. 53:570-6, 2004.

Subasi M, Distraction osteogenesis for treatment of bone loss in the lower extremity. J Orthopeadic Science. 8: 882-884, 2003.

Subasi M. Pediatric pelvic fractures. J Pediatr Orthop. 24:597-8;2004.

Subasi M, Kapukaya A. Effect of neoadjuvant chemotherapy on distraction osteogenesis in the goat model. Clin Orth . 422:275-6, 2004.

Tuzuner T, Ozturan KE, Subasi M, Karaca E. The use of local anesthesia in endoscopic release of the carpal tunnel. Acta Orthop Traumatol Turc. 39:35-38,2005

Necmioglu NS, Subasi M, Kayikci C. Minimally invasive plate osteosynthesis in the treatment of femur fractures due to gunshot injuries. Acta Orthop Traumatol Turc. 2005;39(2):142-9.

Kapukaya A, Subasi M, Arslan H. Non-reducible open tibial fractures treated with a circular external fixator. Injury 36: 1480-87, 2005.

Onen A, Subasi M, Arslan H, Ozen S, Basuguy E. Long-term urologic, orthopedic, and psychological outcome of posterior urethral rupture in children. Urology. 66:174-9. 2005

Cakir O, Subasi M, Erdem K, Eren N. Treatment of vascular injuries associated with limb fractures. Ann R Coll Surg Engl. 87(5):348-52,2005

Kapukaya A, Subasi M, Arslan H. Management of comminuted closed tibial plafond fractures using cırcular external fixators. Acta Orthopedica Belgica. 71(5):582-9,2005.

Subasi M, Tuzuner T. Tibial fractures associated with crush injuries to the soft tissues of the dorsal foot in children. Injury, 36:233,2005

Subasi M. Neglected dislocations of the elbow. Clin Orthop Relat. Res. 439:292,2005.

Subasi M. Failure of reamed nailing in humeral non-union: An analysis of 26 patients. Injury, 87-88, 2005

Tuzuner T, Subasi M, Alper M. The Trapezium: a new location for an aneursymal bone cyst. J Hand Surg. 2006

Tuzuner T, Subasi M, Alper M, Kara H, Orhan Z. Penetrating type intraosseous ganglion cyst of the lunate bone. West Indian Med J. 54:384-6, 2005.

Kapukaya A, Subasi M, Bukte Y, Gur A, Tuzuner T, Kilinc N. Tuberculosis of the Shoulder Joints. Joint Bone Spine 73:177-181,2006.

Kapukaya A, Subasi M, Arslan H, Tuzuner H, Selek S. Technique and complications of callus distraction in the treatment of bone tumors. Arch Orthop Trauma Surg 126: 157-163, 2006.

Kapukaya A, Subasi M, Dabak N, Ozkul E. Osseous lipoma: eleven new cases and review of the literature. Acta Orthop Belg. 72:603-14,2006.

Subasi M, Cakir O. Extremity vascular trauma in civilian population: a seven-year review from North İndia. Injury, 37: 295-98, 2006.

Subasi M, Kapukaya A, Büyükbayram H, Bilici A. Unusual benign bone lesion simulating parosteal osteosarkoma. J Ortho Science. 11: 529-532, 2006J Orthop Trauma 20:297-8, 2006

Subasi M, Kapukaya A, Arslan H, Uludağ A, Cebesoy O. Outcome of open comminuted tibial plateau fractures treated using an external fixation. Injury, 2007 (In Press)

Subasi M, Dirirer A, Kapukaya A, Uludağ A, Karadayı B. Succesful treatmant of hemophilic hand pseudotumors by only radiotherapy. Ann Plast Surg. 2007 (In Press)

Subasi M, Cebesoy O. Grafting may effect the outcome in diaphyseal fractures of the humerus. Int Orthop. 32(1):139; 2008

Cebesoy O, Subasi M, Arpacioglu O. A rare complication in scaphoid pseudoarthrosis: intraarticlar migration and breaking of Kirschner wire Injury. 38(8):988-9. 2007

Cebesoy O, Subasi M. Does graft choice affect osteoarthritis development in the knee after anterior cruciate ligament reconstruction? Int Orthop. 2008 Aug;32(4):479.

Subasi M, Arslan H, Cebesoy O, Buyukbebeci O, Kapukaya A. Outcome in unilateral or bilateral DDH treated with one-stage combined procedure. Clin Orthop Relat Res. 466(4):830-6, 2008

Pasa S, Altintas A, Cil T, Danis R, Subasi M, Ayyildiz O, Muftuoglu E. Successful total hip replacement in a patient with severe haemophilia A with inhibitors using recombinant factor VIIa. Haemophilia. 2008 Jul;14(4):863-5.

Goren S, Subaşı M, Tirasci Y, Gürkan F. Fatal falls from heights in and around Diyarbakir,Turkey. Forensic Science International. 137(1):37-40 2003. 10. Cebesoy O, Subasi M, Isik M. Cerclage cable in fracture: frustration or necessity? Int Orthop. 2011 May;35(5):783-4

Goren S, Subasi M, Tirasci Y, Ozen S. Female Suicides in Diyarbakir, Turkey. J Forensic Sci 494:796-8. 2004 6. Tirasci Y, Goren S, Subasi M, Gurkan F. Electrocution-related mortality: a review of 123 deaths in Diyarbakir, Turkey between 1996 and 2002. Tohoku J Exp Med. 2006 Feb;208(2):141-5. 7. Goren S, Subasi M, Gurkan F, Tirasci Y, Acar K. Child pedestrian fatalities in Diyarbakir, Turkey. Saudi Med J. 2005 Jul;26(7):1116-8. 8. Goren S, Subasi M, Tirasci Y, Kemaloglu S. Firearm-related mortality: a review of four hundred-forty four deaths in Diyarbakir, Turkey between 1996 and 2001. Tohoku J Exp Med. 2003 Nov;201(3):139-45.

Al B, Subası M, Karsli B, Yarbil P, Zengin S. Compartment syndrome on a patient’s forearm related to carbon monoxide poisoning. Am J Emerg Med. 2012 Nov;30(9):2104.e1-4. doi: 10.1016/j.ajem.2012.03.011. Epub 2012 May 31.

Cebesoy O, Isik M, Subasi M, Karsli B, Pamukcu U. Extra-articular Tenosynovial Chondromatosis Mimicking a Neoplastic Disease in the First Web Space of the Hand. Oman Med J. 2012 Jul;27(4):316-8. doi: 10.5001/omj.2012.78.

Isik M, Subasi M, Karsli B, Saricicek V, Karsli G. Intramedullary nailing and angulation prevention in distal metaphyseal tibial fractures. Orthopedics. 2012 Dec;35(12):e1765-8. doi: 10.3928/01477447-20121120-22.

Isik M, Subasi M, Cebesoy O, Koca I, Pamukcu U. Traumatic shoulder fracture-dislocation in a 7-year-old child: a case report. J Med Case Rep. 2013 Jun 20;7(1):156. doi: 10.1186/1752-1947-7-156.

Işık M. , M.Subaşı, O.Cebesoy, A.Uludağ, "Isolated sacral dislocation in a 4-year-old child", BMJ Case Report , 2013 , DOI: 10.1136/bcr-2013-200119

M.Işık, O.Cebesoy, M.Subaşı, B.Karslı, D.Topak, F.Bilgin, "The Comparison Of Electrocautery And Curettage Of The Nailbed For The Treatment Of Ingrown Toenail", EASTERN JOURNAL OF MEDICINE , kabul edildi pp., 2013 , DOI: Baskıda

. M.Işık, O.Cebesoy, M.Subaşı, B.Karslı, D.Topak, F.Bilgin, "The Comparison Of Electrocautery And Curettage Of The Nailbed For The Treatment Of Ingrown Toenail", EASTERN JOURNAL OF MEDICINE , kabul edildi pp., 2013 , DOI: Baskıda

Cebesoy O, Isik M, Subasi M, Kaya A, Bilgin F, Kaya O. Total hip replacement for an ochronotic patient: A technical trick. Am J Case Rep. 2014 Jan 17;15:27-30. doi: 10.12659/AJCR.890008

1. Isik M, Subasi M, Karsli B, Kaya, A, Bilgin F. Permanent Fixation in Open Fractures. Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics 2014;7(1) 37-40.