OSTEOSARKOM

Doktor Mehmet Subaşı

Kötü huylu kemik hücreleri tarafından kemik yapımını artırarak çoğalan bir tür kemik kanseridir. Başlangıcı her yaşta olabilirken en sık hayatın 20’li yaşlarında ortaya çıkar. Esas olarak uzun kemiklerin hastalığıdır. En sıklıkla diz çevresi ve sonrasında omuz çevresinde sık görülür. Ağrı en sık başvuru nedenidir,ikinci olarak ise şişlik görülür. Radyolojik olarak osteosarkom kemiğin metafiz bölgesinde,iliğin içine yerleşimli kemiği yıkıcı özellikte agresif seyirli bir tümördür. Bu tümör hasta hekime başvurduğunda yüksek ihtimalle yumuşak doku tutulumunu da yapmıştır.Tanı anında  en önemli faktör,hstalığın yayılım derecesi ve tümörün derecesidir. Bu tümöre sahip hastalara yapılan otopside %95 olarak akciğer tutulumu  tespit edilmiştir. Bu agresif tümörün tedavisinde multidispliner bir yaklaşım gerekmektedir,ortopedi onkoloji beraberliği esastır,çünkü yapılacak olan geniş cerrahi rezeksiyon,ampütasyon gibi ameliyatlardan sonra mutlaka kemoterapi tedavisi alınmalıdır.

EWİNG SARKOM

Doktor Mehmet Subaşı

Kemiğin 4. Sıklıkta rastalana primer tümörüdür,ancak...

KONDROSARKOM

Doktor Mehmet Subaşı

Sıklıkla 40-60 yaş arası görülür.erkeklerde kadınlara ora...

OSTEOSARKOM

Doktor Mehmet Subaşı

Kötü huylu kemik hücreleri tarafından kemik yapımını artı...

HEMANJİOM

Doktor Mehmet Subaşı

Toplumun yaklaşık % 10unda semptom vermeden omurga kemiklerinde yerleşmi...

DEV HÜCRELİ TÜMÖR

Doktor Mehmet Subaşı

Sıklıkla 20-40 yaş arasında görülür, kadınlarda ise daha ...

ANEVRİZMAL KEMİK KİSTİ

Doktor Mehmet Subaşı

Kemiğin lokal , yıkıcı özellikte, içi kanla dolu reaktif lez...

FİBRÖZ DİSPLAZİ

Doktor Mehmet Subaşı

Kemik iliği içindeki fibröz doku çoğalması ile karakt...

ENKONDROM

Doktor Mehmet Subaşı

Hyalin kıkırdağın iyi huylu lezyonlarıdır.sıklıkla el kemiklerinde g&oum...

OSTEOKONDROM

Doktor Mehmet Subaşı

 Sık görülen iyi huylu kemik tümörlerinde...

OSTEOBLASTOM

Doktor Mehmet Subaşı

Tüm iyi huylu kemik lezyonlarının % 3 ünü oluşturur. 10 -...