SKAFOİD KEMİK KIRIĞI

Doktor Mehmet Subaşı

El bileğinde 2 sıra halinde bulunan 8 küçük kemikten biri olan skafoid kemik , bu iki sıra arasındaki hareketin yönetimini sağlayan ana kemiktir.Bu nedenle el bileğinin en sık kırılan kemiğidir.

Sıklık: Erkeklerde kadınlardan daha sık gözlenir.Daha çok erişkin erkeklerde gözlenir.

Oluş Mekanizması: En sık açık el bileği üzerine düşme sonrası görülür.Trafik kazaları ve sporsal aktivitelerde de oluşabilir.

Bulgular: El bileğinde ağrı, hassasiyet meydana gelir. Bazı hastalarda uzun süreli el bileği ağrısı sonrası tanı konabilir.Bu hastaların geçmişlerinde genelde burkulma olarak niteledikleri bir travma hikayesi vardır.Yakalama kuvvetinde kayıp vardır.

Tanı: Genelde ön yan ve oblik grafilerde tanı konur.İlk grafide kırığın görülmemesi kırık tanısını ekarte ettirmez.O nedenle şikayetlerin devamı halinde direkt grafiler yenilenmelidir.

Tedavi: İlk önce baş parmağı da içine alan kısa kol alçı yapılırak tedaviye başlanır. Eğer kırık saptanamamışsa 15 gün sonra alçı çıkarılarak tekrar grafi çekilir.Kırık saptanan vakalarda alçı ile 6 hafta boyunca takip edilir.

Eğer kırıkta kaynamama, 1mm üzeri ayrılma,çok parçalı kırık ve açılanma olursa cerrahi tedavi gerekir.

EL VE PARMAK TRAVMATİK KOPMALARI(AMPUTASYONLARI)

Doktor Mehmet Subaşı

Özelleşmiş anatomik yapısı ve fonksiyonlarıyla el insanoğlu i&ccedi...

KUBİTAL TÜNEL SENDROMU

Doktor Mehmet Subaşı

El küçük parmağının ve 4. Parmağının hareketlerinden ve...

KARPAL TÜNEL SENDROMU

Doktor Mehmet Subaşı

El bileğinde bulunan , el parmaklarının hareketlerinin ve el duyusunun s...

TENDON KESİLERİ

Doktor Mehmet Subaşı

Tendon kasların kemiklere bağlandığı farklılaşmış yapılarıdır. Kaslarımı...

SKAFOİD KEMİK KIRIĞI

Doktor Mehmet Subaşı

El bileğinde 2 sıra halinde bulunan 8 küçük kemikten bi...

KİENBOCH HASTALIĞI

Doktor Mehmet Subaşı

1910 yılında bir radyoloji doktoru olan Robert Kienboch tarafından tanım...

Mikro Cerrahi 2

Doktor Mehmet Subaşı

Mikrocerrahi, operasyon mikroskopu veya özel gözlükler ku...

Mikro Cerrahi

Doktor Mehmet Subaşı

Mikrocerrahi, operasyon mikroskopu veya özel gözlükler ku...