DİRSEK ÇIKIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Dirsek eklemi bir adet kol (humerus) kemiği ve iki adet ön kol (Radius-ulna) kemiği tarafından oluşan menteşe şeklinde bir eklemdir. Sıklıkla düşme, motorlu taşıt kazaları sonrası karşımıza çıkar. Sıklıkla eklem komşuluğundaki kemiklerde kırık, bağlarda ve kapsülde yırtılma şeklinde karşımıza çıkar.

Dirsek eklemi ulnanın humerusa konumuna göre sıklıkla arkaya çıkar. Nadiren de olsa öne, iç yana ve dış yana da çıkabilir. Kırıkta eşlik ediyorsa dirsek kırıklı çıkığı olarak isimlendirilir.

Dirsek ekleminde ağrı, hareket kısıtlılığı, ekimoz, ödem ve şekil bozukluğu ile acile başvurur. Sinir ve damar hasarı eşlik edebileceğinden dikkatli olunmalıdır. El bileğindeki atardamarlar muayene edilmeli ve bir damar patolojisinin eşlik etmediğinden emin olunmalıdır.

Tanı X-ray ve klinik bulgular ile rahatlıkla konabilir. Tam ön-arka ve yan grafiler çekilmelidir. Eşli edebilecek kırıklar göz önüne alınarak çıkık oturtulduktan sonra mutlaka tomografi çekilmelidir. Çıkık oturtulduktan sonra mutlaka eklem muayenesi yapılmalıdır ve dirsek ekleminin stabilizasyonu değerlendirilmelidir.

Tüm çıkıklarda olduğu gibi dirsek çıkıkları da acil yerine yerleştirilmeli ve yarım alçı ile tespit edilmelidir. Gerekirse şişlik takibi için hastaneye yatırılabilir.

Eşlik edebilecek kırıklar ve bağ yaralanmaları yönünden dikkatli olunmalıdır. Tomografi ve MRI ile kemik doku, yumuşak doku, bağlar ve eklem kapsülü net değerlendirilmelidir ve gerekirse cerrahi planlanabilir.

Akut dirsek çıkıklarında yaklaşık 4 hafta çıkık yerinde pozisyonda yarım alçı ile tespit edilmeli ve daha sonra pasif-aktif egzersiz programlarına alınmalıdır.

KIRIK VE ÇIKIKLARDA ACİL YAKLAŞIM

Doktor Mehmet Subaşı

Kazaların insanda oluşturduğu önemli ve sık görülen sağlı...

ASETABULUM KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Kalça, yuva-top şekli bir eklemdir. Topu oluşturan yapının femur ...

FEMUR BOYUN KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Tüm kırıkların yaklaşık %1 ini oluştururlar. Sıklıkla 60 yaş ü...

FEMUR CİSİM KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Femur, uyluk kemiği olarak vücudun en ...

TİBİA PLATO KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Diz ekleminde tibianın eklem yüzünü oluşturan tibia kondi...

TİBİA CİSİM KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Alt tarafta diz ile ayak bileği arasında 2 adet kemik vardır. Bunlardan ...

PİLON KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Ayak bileği, baldırın ana kemiği tibianın alt ucu, baldırın ince kemiği ...

HUMERUS BOYUN KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Humerus üst uç kırıkları içinde değerlendirilmekte ol...

HUMERUS KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Humerus kemiği omuz ile dirsek arasında yer alan kol bölgesinin kem...

ÖN KOL ÇİFT KIRIĞI

Doktor Mehmet Subaşı

Ön-kol kemiğini oluşturan Radius ve ulna kemiklerinin ikisinin bera...

RADİUS DİSTAL KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Ön-kol kemiklerinden birisi olan radius hem dirsek, hem el bileği, ...

DİRSEK ÇIKIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Dirsek eklemi bir adet kol (humerus) kemiği ve iki adet ön kol (Rad...

OMUZ ÇIKIĞI

Doktor Mehmet Subaşı

Omuz vücudumuzun en esnek eklemidir. Top fırlatmak, sırtımızı kaşım...

DİZ ÇIKIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Diz bağlarının, diz eklemini çevreleyen eklem kapsülün&...

KALKANEUS KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Kalkaneus, a...

TALUS KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Talus ayak bileği eklemini oluşturan ayak kemiklerinden birisidir. Motor...