HUMERUS BOYUN KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Humerus üst uç kırıkları içinde değerlendirilmekte olan humerus boyun kırıkları sıklıkla ileri yaş hastalığı olup kadınlarda, osteoporotik hastalarda daha sık gözlenmektedir. Proksimal humerus kırıkları, bu yaş grubunda kalça kırıkları ve el bileği kırıklarından sonra 3. sıklıkta görülen kırıklardır. Kırıkların büyük çoğunluğu ayrışmamıştır ve kol omuz sargısı gibi cerrahi dışı tedavi yöntemleri ile takip edilebilirler.

İleri yaşlarda düşük enerjili travmalar, düşme, direk ve dolaylı travma mekanizmaları bildirilmiştir. Genç hastalarda sıklıkla yüksek enerjili travmalar sorumlu tutulmuştur.

Hasta kolunu diğer eliyle tutar, omuzda şiddetli ağrısı mevcuttur. Şişlik olabilir. Yaşlı hastalarda ekimoz gözlenir. Tüm hastalara dikkatli sinir ve nabız muayenesi yapılmalıdır. Cerrahi dışı tedavi edilecek hastalara ekimozun tüm kola yayılabileceği ve hatta dirseğe kadar inebileceği, kokmamaları gerektiği anlatılmalıdır.

Tanı klinik, standar X-ray çekimleri ile konur. Arada kalınan vakalarda tomografi istenebilir.

Cerrahi tedavi hastanın yaşına, kırık şekline, kırıktaki ayrışma miktarına, kırıktaki parçalanma miktarına, kemik kalitesine ve hastanın aktif yaşam kapasitesine göre karar verilmelidir. Cerrahi dışı kol omuz sargısı (velpau bandajı) hastalara uygulanır. Cerrahi olarak sıklıkla plak vida sistemleri uygulanmakla birlikte, çok parçalı kırıklarda omuz protezi uygulamaları da seçenekler arasındadır.

Ayrılmamış stabil kırıklarda Cerrahi uygulanan ve cerrahi uygulanmayan tüm hastalarda iki hafta omuz kol sargısının ardında sarkaç ve pasif egzersizler başlanır. Dördüncü haftadan sonra aktif destekli egzersizler eklenir. Altıncı haftada kaynama radyolojik olarak gözlenir ve germe egzersizleri başlanır.

KIRIK VE ÇIKIKLARDA ACİL YAKLAŞIM

Doktor Mehmet Subaşı

Kazaların insanda oluşturduğu önemli ve sık görülen sağlı...

ASETABULUM KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Kalça, yuva-top şekli bir eklemdir. Topu oluşturan yapının femur ...

FEMUR BOYUN KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Tüm kırıkların yaklaşık %1 ini oluştururlar. Sıklıkla 60 yaş ü...

FEMUR CİSİM KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Femur, uyluk kemiği olarak vücudun en ...

TİBİA PLATO KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Diz ekleminde tibianın eklem yüzünü oluşturan tibia kondi...

TİBİA CİSİM KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Alt tarafta diz ile ayak bileği arasında 2 adet kemik vardır. Bunlardan ...

PİLON KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Ayak bileği, baldırın ana kemiği tibianın alt ucu, baldırın ince kemiği ...

HUMERUS BOYUN KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Humerus üst uç kırıkları içinde değerlendirilmekte ol...

HUMERUS KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Humerus kemiği omuz ile dirsek arasında yer alan kol bölgesinin kem...

ÖN KOL ÇİFT KIRIĞI

Doktor Mehmet Subaşı

Ön-kol kemiğini oluşturan Radius ve ulna kemiklerinin ikisinin bera...

RADİUS DİSTAL KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Ön-kol kemiklerinden birisi olan radius hem dirsek, hem el bileği, ...

DİRSEK ÇIKIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Dirsek eklemi bir adet kol (humerus) kemiği ve iki adet ön kol (Rad...

OMUZ ÇIKIĞI

Doktor Mehmet Subaşı

Omuz vücudumuzun en esnek eklemidir. Top fırlatmak, sırtımızı kaşım...

DİZ ÇIKIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Diz bağlarının, diz eklemini çevreleyen eklem kapsülün&...

KALKANEUS KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Kalkaneus, a...

TALUS KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Talus ayak bileği eklemini oluşturan ayak kemiklerinden birisidir. Motor...