RADİUS DİSTAL KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Ön-kol kemiklerinden birisi olan radius hem dirsek, hem el bileği, hemde diğer önkol kemiği olan ulna ile eklem oluşturmaktadır. Acile başvuran kırıkların 1/6 sını oluşturur. Sıklıkla yaşlılarda ve çocuklarda düşme sonrası karşımıza çıkar. Özellikle 40 yaş üstü, postmenopozal ve osteoporotik kadın hastalar yüksek risk grubundadırlar.

Hastaları el bileğinde şişlik, ödem, ağrı ve hareket kısıtlılığı ile başvurular. Yer yer ekimoz gözlenebilir.

Tanı da klasik ön-arka ve yan X-ray grafileri yeterlidir. Ekleme uzanın gösteriyorsa ve parçalı kırıklarda tomografi yardımcı olabilir.

Tedavi de hastanın yaşı, ekleme uzanması, parçalı olması, ayrışmış kırık olması belirleyicidir. Alçı uygulamaları ve cerrahi uygulamalar tedavi seçenekleridir. Alçı uygulamaları sonrası 4-6 hafta, haftalık kontrol grafilerle takip edilerek takip edilmelidir. Kontrol grafilere göre mümkün olduğunca erken eklem hareketlerı başlanmalıdır. Gerekirse fizik tedaviden de destek alınabilir.

KIRIK VE ÇIKIKLARDA ACİL YAKLAŞIM

Doktor Mehmet Subaşı

Kazaların insanda oluşturduğu önemli ve sık görülen sağlı...

ASETABULUM KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Kalça, yuva-top şekli bir eklemdir. Topu oluşturan yapının femur ...

FEMUR BOYUN KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Tüm kırıkların yaklaşık %1 ini oluştururlar. Sıklıkla 60 yaş ü...

FEMUR CİSİM KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Femur, uyluk kemiği olarak vücudun en ...

TİBİA PLATO KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Diz ekleminde tibianın eklem yüzünü oluşturan tibia kondi...

TİBİA CİSİM KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Alt tarafta diz ile ayak bileği arasında 2 adet kemik vardır. Bunlardan ...

PİLON KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Ayak bileği, baldırın ana kemiği tibianın alt ucu, baldırın ince kemiği ...

HUMERUS BOYUN KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Humerus üst uç kırıkları içinde değerlendirilmekte ol...

HUMERUS KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Humerus kemiği omuz ile dirsek arasında yer alan kol bölgesinin kem...

ÖN KOL ÇİFT KIRIĞI

Doktor Mehmet Subaşı

Ön-kol kemiğini oluşturan Radius ve ulna kemiklerinin ikisinin bera...

RADİUS DİSTAL KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Ön-kol kemiklerinden birisi olan radius hem dirsek, hem el bileği, ...

DİRSEK ÇIKIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Dirsek eklemi bir adet kol (humerus) kemiği ve iki adet ön kol (Rad...

OMUZ ÇIKIĞI

Doktor Mehmet Subaşı

Omuz vücudumuzun en esnek eklemidir. Top fırlatmak, sırtımızı kaşım...

DİZ ÇIKIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Diz bağlarının, diz eklemini çevreleyen eklem kapsülün&...

KALKANEUS KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Kalkaneus, a...

TALUS KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Talus ayak bileği eklemini oluşturan ayak kemiklerinden birisidir. Motor...