PİLON KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Ayak bileği, baldırın ana kemiği tibianın alt ucu, baldırın ince kemiği fibulanın alt ucu ve ayak kemiklerinden talus tarafından oluşturulan bir eklemdir. Baldırın ana kemiği tibianın alt kısmı eklemin yük taşıyan üst kısmını (plafond), iç kısmını (iç malleol), arka kısmını (arka malleol) oluştururken, baldırın ince kemiği fibulanın da alt ucu dış malleol dediğimiz ayak bileğinin dış kısmını oluşturur. Pilon kırıkları distal tibianin eklem yüzünü ve metafizi içeren (plafond) kırıklardır.

Pilon kırıkları sıklıkla yüksekten düşme, motorlu araç yaralanmaları ve endüstriyel kazalar gibi yüksek enerjili travmalar sonrası ortaya çıkar.

Bu tip kırıkların tedavisindeki temel amaç, açık redüksiyon ile eklem yüzeyinin tekrar oluşturulması, sağlam tespit ve sağlam tespit sayesinde erken harekete başlanmasıdır.

Hastalar doktora ayak bileğinde şiddetli ağrı, aşırı şişlik, ekimoz ve hassasiyet ile başvurular. Ciltte aşırı büller oluşabilir ve bu durum cerrahinin uygulama zamanını ve cerrahi tedavinin yöntemini değiştirebilir. Yüksek enerjili travmalar sonrası geliştiği için hastalar eşlik edebilecek kalkaneus, tibia plato, pelvis, asetabulum ve vertebra kırıkları açısından da dikkatlice değerlendirilmelidir. Damar sinir yaralanması varlığı dikkate alınmalı, kompartman sendromu açısından dikkatli olunmalıdır.

Değerlendirmede uygun X-ray görüntüleri önem arz etmekte olup, uygun ön-arka, yan ve oblik grafiler alınmalı, gerekirse traksiyon grafileri çekilmelidir. Eklemi ilgilendiren kırıklar olduğu için tomografi sıklıkla gerekmektedir.

Pilon kırıklarının hemen hepsinde açık cerrahi yöntemler tercih edilmekte olup, ayrışmamış kırıklarda cerrahi dışı yöntemler özel durumlarda düşünülebilir. Sıklıkla cerrahi olarak plak vida yöntemleri uygulanmakta olup, aşırı bül gelişimi mevcut olan hastalarda geçici eskternal fiksasyon uygulamaları, çok parçalı kırıklarda kalıcı eksternal fiksasyon uygulamaları tercih edilebilir.

Cerrahi sonrası yara yeri enfeksiyonları, kaynamama, kötü kaynama, eklem hareketinde kısıtlılık, sudek atrofisi ve yak bileği ekleminde kronik ağrılara yol açabilecek artrit (kireçlenme) gözlenebilir.

KIRIK VE ÇIKIKLARDA ACİL YAKLAŞIM

Doktor Mehmet Subaşı

Kazaların insanda oluşturduğu önemli ve sık görülen sağlı...

ASETABULUM KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Kalça, yuva-top şekli bir eklemdir. Topu oluşturan yapının femur ...

FEMUR BOYUN KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Tüm kırıkların yaklaşık %1 ini oluştururlar. Sıklıkla 60 yaş ü...

FEMUR CİSİM KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Femur, uyluk kemiği olarak vücudun en ...

TİBİA PLATO KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Diz ekleminde tibianın eklem yüzünü oluşturan tibia kondi...

TİBİA CİSİM KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Alt tarafta diz ile ayak bileği arasında 2 adet kemik vardır. Bunlardan ...

PİLON KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Ayak bileği, baldırın ana kemiği tibianın alt ucu, baldırın ince kemiği ...

HUMERUS BOYUN KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Humerus üst uç kırıkları içinde değerlendirilmekte ol...

HUMERUS KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Humerus kemiği omuz ile dirsek arasında yer alan kol bölgesinin kem...

ÖN KOL ÇİFT KIRIĞI

Doktor Mehmet Subaşı

Ön-kol kemiğini oluşturan Radius ve ulna kemiklerinin ikisinin bera...

RADİUS DİSTAL KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Ön-kol kemiklerinden birisi olan radius hem dirsek, hem el bileği, ...

DİRSEK ÇIKIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Dirsek eklemi bir adet kol (humerus) kemiği ve iki adet ön kol (Rad...

OMUZ ÇIKIĞI

Doktor Mehmet Subaşı

Omuz vücudumuzun en esnek eklemidir. Top fırlatmak, sırtımızı kaşım...

DİZ ÇIKIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Diz bağlarının, diz eklemini çevreleyen eklem kapsülün&...

KALKANEUS KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Kalkaneus, a...

TALUS KIRIKLARI

Doktor Mehmet Subaşı

Talus ayak bileği eklemini oluşturan ayak kemiklerinden birisidir. Motor...